Nowa Bibuła 003–004 już jest dostępna

Oto przed­świą­tecz­ne wyda­nie Nowej Bibu­ły. Każ­dy może nam pomóc w jego dys­try­bu­cji. Wystar­czy wydru­ko­wać kil­ka egzem­pla­rzy i roz­kle­ić w swo­jej oko­li­cy. Albo pozo­sta­wić po pro­stu na ław­ce. Podziel­cie się z nami swo­imi uwa­ga­mi na temat tej ulot­ki. Opo­wiedz­cie jak ją upo­wszech­nia­cie i w któ­rym miej­scu. Chce­my w mia­rę moż­li­wo­ści wykre­ślić mapę dys­try­bu­cji ulot­ki w Pol­sce. Pisz­cie na adres: kontakt@​nowabibula.​pl
Aby ją pobrać klik­nij TUTAJ.

Życzy­my Wam Wszyst­kim Weso­łych Świąt i Lep­sze­go Nowe­go Roku 2019.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.