Akcja „Gazety Wyborczej” – darmowa gazeta przed wyborami

Już jutro prze­śle­my ostat­nią przed wybo­ra­mi „Nową Bibu­łę”. Tym­cza­sem „Gaze­ta Wybor­cza” wpa­dła na podob­ny pomysł – chce przed wybo­ra­mi roz­dać MILION egzem­pla­rzy spe­cjal­ne­go wyda­nia GW. Każ­dy może się zgło­sić do jej dys­try­bu­cji. Jeśli ktoś z Was chciał­by wziąć w tym udział, pro­si­my o prze­sła­nie na nasz adres: kontakt@​nowabibula.​pl swo­je­go adre­su do wysył­ki oraz infor­ma­cję ile egzem­pla­rzy prze­słać. Prze­ka­że­my te infor­ma­cje orga­ni­za­to­rom akcji.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.